BLC - là tên viết tắt của

03-07-2020 13:07:46

[ THÔNG BÁO ]

Kế từ ngày 11.05.2020

- Tên viết tắt của "Cà Phê Bảo Lộc " hay " Bao Loc Coffee " sẽ là : BLC
BLC được thể hiện dưới 2 hình thức của " Bao Loc Coffee "

+ Hình thức dạng Text - văn bản - hình ảnh - gắn thẻ TAG [ # ] sẽ là: #BLC hoặc #blc

+ Hình thức dạng Video - hình ảnh tĩnh - File dạng động - sẽ là: ⒷⓁⒸ ( mô tả hình bên dưới)

 ⒷⓁⒸ sẽ được xem là nhãn hiệu (marks) đại diện trên các sản phẩm được bảo hộ (nếu có)

 

                   Mô tả chi tiết nhãn hiệu sản phẩm ⒷⓁⒸ & thẻ TAG [ #BLC ]
BLC /blc Viết tắt của " BaoLoc Coffee"
- Mẫu nhãn hiệu 1 - định dạng trên các sản phẩm → → → → →

 Định dạng mẫu - có thể thay đổi

Trắng - Đen

- Mẫu nhãn hiệu 2 - định dạng trên các sản phẩm → → → → →

 

Màu xanh lá

 

- Mẫu nhãn hiệu 3 - định dạng trên các sản phẩm → → → → →

Màu phối hợp
 

- Mẫu nhãn hiệu 4 - định dạng trên các sản phẩm → → → → →

- Thẻ TAG trên các nội dung dạng TEXT - văn bản - hình ảnh → → → → →

mẫu thẻ #

 

 Trân trọng kính báo đến Quý khách hàng!

blc

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận