Cà phê có nguồn gốc duy nhất là gì ?

03-07-2020 13:07:49

Cà phê có nguồn gốc duy nhất  - Single origin coffee - là cà phê được trồng trong một nguồn gốc địa lý duy nhất được biết đến, có nghĩa là một trang trại duy nhất; nhiều trang trại từ cùng một quốc gia hoặc chỉ là một loại cà phê được trồng từ quốc gia đó. 

Nó cũng có nghĩa là cả một quốc gia sản xuất nhiều loại cà phê. chẳng hạn như Brazil, Colombia và Việt Nam. 

Mặc dù tên "nguồn gốc duy nhất" gợi ý rằng những loại cà phê này sẽ dễ dàng truy nguyên nguồn gốc của chúng, nhưng điều này đơn giản là không đúng. Như đã nói trước đây, nguồn gốc duy nhất là một thuật ngữ khá mơ hồ, vì cà phê có thể đến từ 10 trang trại từ cùng một quốc gia, hoặc một trang trại từ 5 lô khác nhau hoặc một trang trại từ 1 lô. 

Hai nguồn gốc duy nhất từ ​​cùng một quốc gia, sẽ có hương vị hoàn toàn khác nhau; ; điều này là do một (các) trang trại có nguồn gốc duy nhất có thể sử dụng một hoặc nhiều loại cà phê mà (các) trang trại có nguồn gốc đơn khác không sử dụng.

 

(Nguồn wiki)

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận