Chính sách Bảo hành của BLC

03-07-2020 13:07:48

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH  CỦA BLC

1. Đối tượng áp dụng:

Chính sách bảo hành có giới hạn áp dụng cho người dùng sản phẩm Cà phê, thiết bị, máy móc, đồ dùng cà phê (dùng chung), thực phẩm sạch, bánh các loại mang nhãn hiệu BLC (viết tắt của : Bao Loc Coffee) được sản xuất/phân phối tại Việt Nam và không áp dụng cho sản phẩm là Quà tặng, khuyến mại.

2. Nội dung chính sách bảo hành

Công ty Cà phê Bảo Lộc có nghĩa vụ bảo hành cho các sản phẩm được giới hạn trong các điều khoản và điều kiện đặt ra dưới đây:

 Sản phẩm bị hư, hỏng hoặc bị lỗi trong điều kiện sử dụng bình thường của người tiêu dùng theo chính sách do Công ty phát hành tùy từng thời điểm và không nằm ngoài quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể như sau:

  • Cà phê: Thời hạn bảo hành được tính từ thời điểm mua hàng/nhận hàng. Khách hàng được quyền đổi trả trong vòng 7 ngày. Sau thời gian trên, tùy vào tình hình thực tế và nhu cầu của khách hàng, Công ty sẽ quyết định đổi/trả miễn phí nếu khách hàng có yêu cầu, nhưng không quá 15 ngày, kể từ ngày giao hàng.
  • Thiết bị, máy móc, đồ dùng cà phê: Thời hạn bảo hành được tính từ thời điểm mua hàng/nhận hàng. Khách hàng được quyền đổi trả trong vòng 2 ngày, sau khi nhận hàng. Sau thời gian trên, tùy thuộc vào tình hình thực tế và giá trị của thiết bị ( theo hóa đơn bán hàng), Công ty sẽ có thông báo và quyết định sau khi cùng trao đổi với khách hàng và thống nhất phương án đổi/trả, nhưng không quá 10 ngày
  • Thực phẩm sạch : Thời hạn bảo hành được tính từ thời điểm mua hàng/nhận hàng. Khách hàng được quyền đổi trả trong vòng 24 giờ, sau khi nhận hàng. Sau thời gian trên, tùy vào tình hình thực tế và nhu cầu của khách hàng, Công ty sẽ quyết định đổi/trả miễn phí nếu khách hàng có yêu cầu, nhưng không quá 36 giờ, kể từ giờ nhận hàng.

3. Phạm vi hoàn trả sản phẩm

Bảo hành có giới hạn này chỉ áp dụng trong cùng 1 quốc gia lãnh thổ Viêt Nam, nơi mà sản phẩm đã được mua. Công ty có thể cung cấp sản phẩm (cà phê) bên ngoài quốc gia mua hàng, mở rộng đến mức có thể và theo các điều khoản và điều kiện của các quốc gia nơi mua hàng.

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận