Cà Phê Bền Vững

( Có tất cả 4 bài viết )

Thế giới - Uganda - Cà phê bền vững (4)

23-07-2020 22:07:15

Thành lập trang trại bắt đầu với Cà phê Robusta với mục tiêu cần chuẩn bị là tạo điều kiện tối đa cho vấn đề thấm nước và hạn chế di chuyển đất, cần có giải pháp xử lý nước dư thừa và đơn giản hóa cách làm thủy lợi....

Thế giới - Uganda - Cà phê bền vững (3)

03-07-2020 13:07:49

Cà phê Robusta có thể phát triển trên các loại đất khác nhau. Nhưng để thiết lập gốc tốt nhất và năng suất cao, nó đòi hỏi đất phải màu mỡ, thoáng khí, thoát nước tự do, hơi chua, đất sâu với hàm lượng mùn hợp lý và độ sâu...

Thế giới - Uganda - Cà phê bền vững (2)

03-07-2020 13:07:47

Cà phê ở Uganda là mặt hàng nhiệt đới được giao dịch nhiều thứ hai (tính theo giá trị) trên thế giới sau dầu mỏ. Cà phê là cây trồng chính của Uganda, cả về thu nhập ngoại hối và tạo việc làm. Là một nhà sản xuất cà phê,...

Thế giới - Uganda - Cà phê bền vững (1)

03-07-2020 13:07:47

Để đạt được những điều này, nông dân trồng cà phê và các tác nhân chuỗi giá trị khác cần có thông tin liên quan, chính xác và kịp thời về kỹ thuật, thị trường và các thông tin quan trọng khác để hướng dẫn hoạt ......