Thế giới - Uganda - Cà phê bền vững (1)

03-07-2020 13:07:47

     Nền kinh tế của Uganda là nền tảng nông nghiệp chiếm 24% GDP và sử dụng hơn 70% dân số. Cà phê là một trong những mặt hàng hàng đầu, nơi có khoảng năm triệu người tham gia vào sản xuất và các doanh nghiệp liên quan đến cà phê khác.

Trong số các mặt hàng được giao dịch, cà phê là đóng góp lớn nhất cho xuất khẩu, trong năm tài chính 2017/18 được định giá 492 triệu USD, chiếm 16% tổng kim ngạch xuất khẩu. Về mặt khối lượng, Uganda là nhà sản xuất Khối thịnh vượng chung thứ 1, nhà sản xuất châu Phi thứ 2 và nhà sản xuất thế giới thứ 8. Đối với sản xuất Robusta, đây là nhà sản xuất lớn thứ 4 thế giới.

Thị trường cà phê được đảm bảo, bền vững và nhu cầu về cà phê chất lượng tốt đang tăng lên. Hiện tại, nhu cầu cà phê toàn cầu đứng ở mức khoảng 150 triệu bao so với 148 triệu bao trong xuất khẩu, biểu thị mức thâm hụt 3,3 triệu bao. Nhu cầu dự kiến ​​sẽ tăng lên 175,8 triệu bao vào năm 2020. Với tiềm năng sản xuất chưa được khai thác, Uganda có cơ hội hiếm có để hưởng lợi từ việc tăng cả khối lượng và chất lượng cà phê để cung cấp cho nhu cầu ngày càng tăng này. Ở cấp độ hộ gia đình, cà phê là một loại tiền mặt quan trọng các nhà cung cấp. Với đầu tư thích hợp, nông dân có thể kiếm thu nhập của hơn Ushs. 10 triệu mỗi ha mỗi năm. Tuy nhiên, nông dân phải sử dụng các biện pháp nông nghiệp tốt như trồng các giống có năng suất cao và kháng bệnh, quản lý / quản lý ruộng tốt và xử lý sau thu hoạch để cải thiện chất lượng, năng suất và giá trị trong hệ thống canh tác cà phê.

Để đạt được những điều này, nông dân trồng cà phê và các tác nhân chuỗi giá trị khác cần có thông tin liên quan, chính xác và kịp thời về kỹ thuật, thị trường và các thông tin quan trọng khác để hướng dẫn hoạt động của họ. Cẩm nang này đã được chuẩn bị để hướng dẫn nông dân Robusta Coffee và những người chơi chuỗi giá trị khác về các phương pháp sản xuất cà phê tốt nhất Do đó, đối với các Thực hành Nông nghiệp Tốt (GAPs) bao gồm quản lý dinh dưỡng đất, quản lý và kiểm soát dịch bệnh, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch, canh tác cà phê như một quy định kinh doanh và cà phê.Uganda Cơ quan Phát triển Cà phê (UCDA) khuyến nghị mạnh mẽ cuốn cẩm nang này nông dân cà phê, nhân viên khuyến nông, người mua cà phê, nhà chế biến, nhà xuất khẩu và bất kỳ ai quan tâm đến cà phê. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực và nguồn lực của tất cả những người đã đóng góp cho sự phát triển của cuốn cẩm nang này. Cụ thể, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cung cấp cho Môi trường Tương lai cho Hoạt động Nông nghiệp (EEA) để hỗ trợ tài chính và UCDA, Tổ chức Nghiên cứu và Học viện, Hiệp hội Cà phê và các thành viên khác của nhóm làm việc cho đầu vào kỹ thuật.

Dr. Emmanuel Iyamulemye Niyibigira

Managing Director

UGANDA COFFEE DEVELOPMENT AUTHORITY

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận