Barcode

( Có tất cả 1 bài viết )

6 ĐIỀU THÚ VỊ - CÀ PHÊ BẢO LỘC

16-09-2020 10:09:36

NHỮNG CHI TIẾT NHỎ THÚ VỊ TIẾT LỘ NHỮNG " TÂM Ý " TRONG SẢN PHẨM CÀ PHÊ BẢO LỘC CÀ PHÊ TÚI LỌC - HỘP THIẾC / GIẤY KRAFT [ 1 ]Dán decal phải ép gấp mí, để Khách hàng dễ dàng khi mở hộp cà phê. BLc vận dụng hết...