chính sách bán hàng

( Có tất cả 1 bài viết )

Chính sách Bán hàng của BLC

03-07-2020 13:07:48

1.Đảm bảo chất lượng hàng hoá, nguồn gốc xuất xứ và tuân theo quy định pháp luật 2.Cung cấp hoá đơn cho khách hàng khi có yêu cầu trong vòng 7 ngày kể từ khi giao hàng thành công 3.Chịu trách nhiệm bảo hành, đổi mới sản phẩm cho khách hàng khi...