degas

( Có tất cả 1 bài viết )

13 SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ROBUSTA VÀ ARABICA

03-07-2020 13:07:47

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ROBUSTA VÀ ARABICA 1. Hình dạng: Robusta: Hình tròn hơn - Arabica: Hình bầu dục 2. Chiều cao của cây Cà phê:Robusta (Cà phê vối) : thường khoảng...