điều kiện

( Có tất cả 2 bài viết )

Chính sách Hoàn trả của BLC

03-07-2020 13:07:48

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Công ty đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu/thông báo hoàn trả sản phẩm...

6 HÀNH ĐỘNG ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU SỰ NGHIỆP - ACTION COFFEE

03-07-2020 13:07:48

Đừng để những mục tiêu sự nghiệp của bạn bị gạt sang một bên trong lý tưởng của bạn. Cơ hội chính là điều kiện để đạt được ước mơ. Những mục tiêu và sự quyết tâm chính là điều cốt lõi..Lập kế hoạch cho con đường mà bạn cần...