dũng cảm

( Có tất cả 1 bài viết )

TỰ MÌNH LÀM NÊN ĐIỀU KỲ DIỆU - Origin Coffea

03-07-2020 13:07:48

Thường thì chúng ta cứ tự nhủ rằng mình không đủ thong mình hoặc không đủ hấp dẫn hoặc không đủ tài năng để theo đuổi những ước mơ. Chúng ta tin những gì người khác nói về chúng ta, hoặc đặt ra những giới hạn cho bản thân mình....