duy nhất

( Có tất cả 2 bài viết )

Cà phê có nguồn gốc duy nhất là gì ?

03-07-2020 13:07:49

Cà phê có nguồn gốc duy nhất  - Single origin coffee - là cà phê được trồng trong một nguồn gốc địa lý duy nhất được biết đến, có nghĩa là một trang trại duy nhất;...

ORIGIN COFFEE – CHÍNH MÌNH LÀ DUY NHẤT

03-07-2020 13:07:47

Mỗi cá nhân chúng ta là một cá thể riêng biệt. Bạn hãy nhớ rằng bạn không giống bất kì một ai trên Trái Đất này cả. Bạn được sinh ra một lần, và bạn chỉ có thể sống một cuộc đời mà thôi, một cuộc đời mà chắc chắn...