giảm giá

( Có tất cả 1 bài viết )

MÃ GIẢM GIÁ MỚI NHẤT

03-07-2020 13:07:48

Trong kinh doanh, một mã giảm giá là một dãy ký tự mà có thể giúp người dùng mua với giá ưu đãi hơn bình thường hoặc giảm giá khi mua một sản phẩm. Thông thường, mã giảm giá được phát hành bởi nhà sản xuất hàng tiêu dùng đóng gói...