Honey

( Có tất cả 1 bài viết )

Quy trình chế biến cà phê sạch - Cà phê Bảo Lộc

03-07-2020 13:07:46

Hiện nay có 3 phương pháp chế biến cà phê cơ bản: 1. Dry/ Natural/ Unwashed: Phơi khô tự nhiên . 2. Semi-washed/ Honey/ Pulped Natural: Chế biến kiểu mật ong . 3. Full-washed/ Washed/ Wet: Chế biến ướt...