hữu cơ

( Có tất cả 2 bài viết )

Thế giới - Uganda - Cà phê bền vững (3)

03-07-2020 13:07:49

Cà phê Robusta có thể phát triển trên các loại đất khác nhau. Nhưng để thiết lập gốc tốt nhất và năng suất cao, nó đòi hỏi đất phải màu mỡ, thoáng khí, thoát nước tự do, hơi chua, đất sâu với hàm lượng mùn hợp lý và độ sâu...

10 TRIẾT LÝ CÀ PHÊ NGUYÊN BẢN - ORIGINAL COFFEE

03-07-2020 13:07:47

Cây cà phê nguyên bản được chăm sóc, vun trồng trong điều kiện tốt về môi trường, thổ nhưỡng, được chăm sóc hữu cơ thường xuyên bởi người trồng tâm huyết, tôn tạo và dung dưỡng mỗi ngày, thường xuyên cập nhật những kiến thức mới thì sự nguyên bản...