nguồn gốc

( Có tất cả 1 bài viết )

Cà phê có nguồn gốc duy nhất là gì ?

03-07-2020 13:07:49

Cà phê có nguồn gốc duy nhất  - Single origin coffee - là cà phê được trồng trong một nguồn gốc địa lý duy nhất được biết đến, có nghĩa là một trang trại duy nhất;...