social

( Có tất cả 1 bài viết )

Marketing Online - Tương tác hay làm phiền ?

03-07-2020 13:07:46

Nhiều người luôn cảm thấy tương tác dễ dàng , dễ tiếp cận hơn trên nền tảng của MXH: Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Tik Tok..Luôn tôn trọng người bán hàng khác... Hạn chế tối đa cung cấp...