thanh toán

( Có tất cả 2 bài viết )

Chính sách Bảo vệ thông tin Người tiêu dùng của BLC

03-07-2020 13:07:48

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo...

Chính sách Hoàn trả của BLC

03-07-2020 13:07:48

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Công ty đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu/thông báo hoàn trả sản phẩm...