thông báo

( Có tất cả 2 bài viết )

Nâng cấp website mua hàng trực tuyến - Online

03-07-2020 13:07:47

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua hàng Online ngày càng gia tăng của Quý khách hàng, Công ty Cà phê Bảo Lộc đã nâng cấp và xây dựng thêm website mới với tên miền: www.baoloccoffee.com...

Chính sách Hoàn trả của BLC

03-07-2020 13:07:48

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Công ty đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu/thông báo hoàn trả sản phẩm...