tích cực

( Có tất cả 2 bài viết )

KHÁT VỌNG TỪ CÀ PHÊ NGUYÊN BẢN – KHÁT VỌNG SỐNG

03-07-2020 13:07:48

Từ khát vọng đó, qua cà phê như một “vật biểu của núi rừng” chúng tôi muốn nhắn gửi câu chuyện nhật thường là hương vị đắng, chát nhưng ẩn sâu là sự lao động nhiệt huyết để thôi thúc con người tích cực vững tâm, tận hưởng giá trị...

6 HÀNH ĐỘNG ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU SỰ NGHIỆP - ACTION COFFEE

03-07-2020 13:07:48

Đừng để những mục tiêu sự nghiệp của bạn bị gạt sang một bên trong lý tưởng của bạn. Cơ hội chính là điều kiện để đạt được ước mơ. Những mục tiêu và sự quyết tâm chính là điều cốt lõi..Lập kế hoạch cho con đường mà bạn cần...