tư duy

( Có tất cả 2 bài viết )

10 BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI DO THÁI - BUSINESS COFFEE

03-07-2020 13:07:48

Trước đây chúng ta đã biết, nhiều nhân vật nổi tiếng khai sáng những học thuyết, tôn giáo, khoa học lớn trên thế giới mang dòng máu Do Thái như: Chúa Jésu, nhà tiên tri Mohammed, Karl Marx, Alber Einstetn…Trong số hơn 100 người Mỹ vinh dự được nhận giải...

6 HÀNH ĐỘNG ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU SỰ NGHIỆP - ACTION COFFEE

03-07-2020 13:07:48

Đừng để những mục tiêu sự nghiệp của bạn bị gạt sang một bên trong lý tưởng của bạn. Cơ hội chính là điều kiện để đạt được ước mơ. Những mục tiêu và sự quyết tâm chính là điều cốt lõi..Lập kế hoạch cho con đường mà bạn cần...